Edukacinis Bankas

Vadovėliai

 1. Virbalienė, A. (2015). Research methods. Course Handbook. Klaipeda.
 2. Kaminskaitė, E. (2015). Intercultural Communication. Course handbook. Klaipeda.
 1. Šakienė, H. (2015). Course handbook. Klaipeda.
 1. Borisenko, I. (2015). Information technology. Course handbook. Klaipeda.
 1. Šliogerienė, S. (2015). Negotiations and business ethics. Course handbook. Klaipeda.
 1. Palubinskiene, V. (2015). Finance management. Course handbook. Klaipeda.
 1. Jakštonienė, R. (2015). Visual Semiotics. Course handbook. Klaipeda.
 2. Mike de Kreek, Nesrien Abu Ghazaleh, Arjen Barel, Erma van Maris, Edward Janssen, Diana Garlytska, Raimondas Paškevičius, Kristi Reilent, Karolina Seikleja, Marjan Naumoski, Irena Pipidzanoska, Sonia Carmona Tapia, Jaime Vicent Bohorquez (2020). Pavaizduok savo istoriją. Teorinis pagrindimas. https://pictureyourstory.eu/lt/homepage-lt
 1. Verslumo laboratorija: nuo idėjos iki verslo (2019). Klaipėda-Šiauliai.
 1. Gerosios patirties vadovas žmogiškųjų išteklių valdymui regioninėse MVĮ (2018).
 1. Mokomoji medžiaga pameistriams, ir profesinės mokyklos mokytojams (video, gairės). http://kursai.pameistryste.lt/

 

Mokslinė literatūra

 1. Iždonaitė-Medžiūnienė, I., Medžiūnas, R. (2022). Student experience review of studying business ethics and law through online collaborative problem – based learning. Proceedings of INTED2022: 16th international technology, education and development conference 7-8 March. Valencia, 2022. ISBN 9788409377589. ISSN 2340-1079. p. 117125. https://vb.smk.lt/object/elaba:125650811/
 2. Ambrasė, N., Popescu, L. (2021). Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo galimybės bendrojo ugdymo mokykloje taikant kino edukaciją. Verslo ir teisės aktualijos=Current Issues of Business and Law, 1, p. 7-16. https://vb.smk.lt/object/elaba:121842790/
 3. Virbalė, J. (2022). Mokyklos vadovų kompetencijų raiškos teorinės prielaidos. Verslo ir teisės aktualijos=Current Issues of Business and Law, 2, p. 140-150. https://mokslomedis.lt/file/manual/CIBL_2022_JUN.pdf
 4. Žiaunienė, R., Chu, L. (2021). Cross-cultural transition care in Lithuanian schools: school psychologists’ perspectives.  The Journal of Education, Culture, And Society, 12(2), 550-556.  https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1374 , https://vb.smk.lt/object/elaba:117023139/
 5. Batuchina, A. (2021). Mindfulness practice in youth stress coping: experience of young people. Verslo ir teisės aktualijos=Current Issues of Business and Law, 1, p. 17-25. https://vb.smk.lt/object/elaba:121951347/
 6. Butrimė, E. (2021). Nuotolinės studijos pandemijos metu: kolegijos studentų požiūris. Verslo ir teisės aktualijos=Current Issues of Business and Law, 1, p. 26-37. https://vb.smk.lt/object/elaba:121952700/
 7. Ksenavičius, E. J., Černikovaitė, M. (2022). Personalo motyvacija taikant hibridinį darbo modelį. Verslo ir teisės aktualijos=Current Issues of Business and Law, 2, p. 38-47. https://mokslomedis.lt/file/manual/CIBL_2022_JUN.pdf
 8. Ramanauskas, J., Banevičius, Š. (2021). Principles of organizational wisdom in the health tourism industry. Baltic Journal of Economic Studies, 7(4), 1-7. DOI: 10.30525/2256-0742/2021-7-4-1-7. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1254
 9. Gelbūdienė, E. (2021). Moterų, esančių krizinėje situacijoje, edukacinis įgalinimas ją įveikti. Verslo ir teisės aktualijos=Current Issues of Business and Law, 1, p. 55-65. https://www.mokslomedis.lt/file/manual/2021_nr.%201.pdf
 10. Šakalinė, E., Ruškienė I. (2021). Jaunų žmonių galimybės ir įsitraukimas į NVO veiklą Klaipėdos mieste. Klaipėda: Socialinių mokslų kolegija. 71 p. ISBN 9789955648758. https://www.mokslomedis.lt/Kiti%20leidiniai/

 

Mokomoji medžiaga video formatu

 1. Mokomoji medžiaga (video) „Eko‘logika“

https://www.youtube.com/watch?v=ujIpaL5OScU&t=59s

https://www.youtube.com/watch?v=2TzT7CqpK54&t=56s

https://www.youtube.com/watch?v=ePTCkyK_y5g&t=2s 

 1. Metodinė medžiaga (video)“Laisvi, bet ar lygūs?“

https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusija-laisvi-bet-ar-lygus.d?id=85804711 

 1. Mokomoji medžiaga mentoriams (video) „E-Tutoring projekto tyrėjas rengiant mokymo modulius tutoriams aukštosiose mokyklose“

https://etutoring.opigno.eu/index.php

 1. Švietimo pokyčių forumas „Mokyklos supergalios: atrasti ir įveiklinti“

https://www.youtube.com/watch?v=ar1-bbGysNk&list=UUmW7KNgNNpKiTkcAFWIb3JA&index=16

 1. Trend Makers „Skaitmenizacijos realybė“

https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/smk-ir-delfi-pristato-verslo-foruma-trend-makers-skaitmenizacijos-realybe.d?id=87230561

 1. Švietimo pokyčių forumas „Menas mokyti(s) prasmingai“

https://www.youtube.com/watch?v=b9Aw579Qc9M&list=LLmW7KNgNNpKiTkcAFWIb3JA&index=37&t=9155s

https://www.youtube.com/playlist?list=PLahuyp1yZf0iNqezzVDw4cqGubZQRU4ri

 1. Mooc’sai
 • Įvadinis valstybės tarnautojo kursas;
 • Krizinių situacijų valdymas dirbant su socialinės rizikos grupės šeimomis;
 • Profesinio perdegimo prevencija

http://kursai.mvc.lt/

Daugiau informacijos teikia

Sekite naujienas

Naujienlaiškis

Jei norite gauti daugiau informacijos apie Eduaction iniciatyvas bei renginius, kviečiame registruotis ir visas naujienas gauti el. paštu: