Pokyčių švietime judėjimas

Edukacija ir švietimas, nepriklausomai nuo amžiaus grupių, nuo senų laikų yra suformavę labai aiškias ir nusistovėjusias tradicijas. Tačiau šias sritis neabejotinai ima veikti intensyvėjantis gyvenimas, besikeičiantys švietimo dalyvių lūkesčiai ir poreikiai, auganti vertybinė sistema. Todėl neabejotinai tampa svarbu burtis į proaktyviai veikiančią švietimo bendruomenę bei, sutelkus jėgas, kryptingai ir nuosekliai dirbti dėl švietimo sistemos pokyčių.

Eduaction – tai edukacinis arba kitaip švietimo pokyčių judėjimas. Jis apima ne tik švietimą, ne tik edukaciją. “Action” šiame žodyje ir visame Eduaction judėjime simbolizuoja net keletą sričių.

Eduaction kūrėjams jis reiškia veiksmą ir jo veiksmingumą. Galima diskutuoti, kokios ugdymo formos yra veiksmingos, kokie švietimo bendruomenės veiksmai sukuria rezultatus. Galima diskutuoti ir apie tai, kas yra veiksmingai dirbantis pedagogas.

Eduaction judėjimas yra ir apie elgesį. Ar analizuojame, kaip koks elgesys yra būdingas švietimo dalyviams? Kaip elgiasi mokiniai ar jaunesnio amžiaus vaikai? Kokiais žodžiais tiksliausiai apibūdintume pedagogų elgesį pamokų, neformalių veiklų su jaunimu metu, mokyklų koridoriuose? Koks elgesys būdingas švietimo lyderiams, ugdymo įstaigų administraciniam personalui?

Eduaction judėjimas yra ir apie poveikį, kuris apjungia pasirinktas elgesio formas, bendravimo, bendradarbiavimo ir veiklos būdus, numatomą pasirinktų priemonių veiksmingumą.

Eduaction judėjimo kūrėjai ir ambasadoriai tiki, kad tokios vertybės kaip besimokančiųjų ugdymo poreikių aktualizavimas, tėvų lūkesčių identifikavimas ir pedagogų bei įstaigos administracinio personalo atvirumas pokyčiams galėtų sukurti ypač veiksmingą, produktyviai veikiančią, kuriančią pridėtinę vertę švietimo sistemą, kurioje visi jos dalyviai jaustų laisvę augti ir tobulėti dėl paties savęs.

Eduaction judėjime siekiame atliepti pasidalintosios lyderystės, visapusiškai kūrybiškos asmenybės ugdymo temas. Mes tikime, kad pedagogo vaidmens pokytis, požiūrio į besimokančiųjų ir pedagogų vertinimo sistemas pokytis, mokinių ir mokytojų komandų su(si)būrimas sukurtų atvirumu ir pasitikėjimu grįstą aplinką visapusiam asmenybės veiklos įprasminimui.

Mokiniai kvėpuotų motyvacija mokytis!

Pedagogai, nevaržomi aplinkinių vertinimo, tvariai įveiklintų visas mokymo ir mokymo(si) sistemas!
Ugdymo įstaigų administracija kartu su visapusiškai veikiančia bendruomene nukreiptų pastangas ne į pasekmių šalinimą, o veiklą ČIA ir DABAR!


Daugiau informacijos teikia

Sekite naujienas

Naujienlaiškis

Jei norite gauti daugiau informacijos apie Eduaction iniciatyvas bei renginius, kviečiame registruotis ir visas naujienas gauti el. paštu: